Java và JavaScript: Điểm khác biệt giữa Java và JavaScript

Nhiều người nghĩ rằng Java và JavaScript có tên như nhau. Tuy nhiên, thực tế có một sự khác biệt lớn giữa Java và JavaScript. Java và JavaScript là các ngôn ngữ lập trình chủ yếu được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Chúng có vẻ gióng nhau nhưng không có nhiều điểm tương đồng giữa chúng. Java được sử dụng như một ngôn ngữ lập trình có mục đích chung trong khi JavaScript được sử dụng làm ngôn ngữ kịch bản phía máy khách. Bài viết sau đây sẽ so sánh giữa Java và JavaScript xem chúng khác nhau như thế nào!

Định nghĩa Java và JavaScript.

Định nghĩa Java

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng có mục đích chung được thiết kế với mục đích tạo ra một mã trong đó cùng một mã có thể được sử dụng ở bất cứ đâu. James Gosling của Sun microsystems đã hướng dẫn sự phát triển của Java vào cuối những năm 1990.

Java

Ngôn ngữ lập trình này là dựa trên lớp, hướng đối tượng và con người có thể đọc được. Java được biên dịch cũng như diễn giải. Trình biên dịch Java chuyển đổi mã nguồn thành mã byte, sau đó trình thông dịch java tạo mã máy được thực thi thẳng bởi máy đang chạy chương trình java.

Nó là đáng tin cậy, phân phối, di động. Nó có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng độc lập hoặc ứng dụng dựa trên web.

Các tính năng của Java

 • Được biên dịch và giải thích.
 • Nền tảng độc lập và di động.
 • Hướng đối tượng.
 • Mạnh mẽ và an toàn.
 • Phân phối.
 • Đa luồng và tương tác.
 • Động và mở rộng.
 • Dễ phát triển.
 • Khả năng mở rộng và hiệu suất

Định nghĩa về JavaScript

JavaScript chủ yếu là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách được thiết kế để cung cấp hành vi và tính tương tác cho các ứng dụng web. Nó được phát minh vào năm 1995 tại Netscape bởi Brendan Eich, và ban đầu nó được biết đến với tên gọi là Mo Mocha và sau đó là kịch bản trực tiếp .

JavaScript

Sau đó, tên tập lệnh sống trực tuyến, được chuyển đổi thành phiên bản JavaScript JavaScript do thỏa thuận cấp phép giữa Netscape (Bây giờ là Mozilla) và Sun microsystems (Bây giờ là nhà tiên tri). Ngôn ngữ đã được gửi tới ECMA (Hiệp hội các nhà sản xuất máy tính châu Âu) bởi mục đích tiêu chuẩn hóa.

JavaScript là ngôn ngữ văn bản nhẹ nhàng, dễ học mà các nhà phát triển có thể chèn vào các trang HTML và CSS để thêm tính tương tác, hình động và xác thực mẫu cho các trang web.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh Java JavaScript
Được phát triển bởi Sun microsystems Mạng lưới
Căn bản Gõ tĩnh Tự động gõ
Loại đối tượng Dựa trên lớp Dựa trên nguyên mẫu
Đóng gói đối tượng Có hiệu lực Không cung cấp
Sự hiện diện của không gian tên Được sử dụng trong Java Không chứa không gian tên
Đa luồng Java là đa luồng Không có điều khoản cho đa luồng
Phạm vi Cấp khối Chức năng

Sự khác biệt giữa Java và JavaScript

java và javascript

 • Về cơ chế: Java chạy bởi compile (cơ chế biên dịch), JavaScript chạy bởi interpreted (cơ chế thông dịch).
 • Về thiết kế: Java là OOP (ngôn ngữ hướng đối tượng), mọi thứ đều là đối tượng (object), để sử dụng một variable hoặc method của Java, trước hết phải tạo class, sau đó truy cập variable, method đó thông qua object được tạo từ class đó.
 • Run và debug: Để execute Java ta cần Java compiler và ta phải cần IDE như Eclipse, Netbeans, Intelij… để debug Java code. Trong HTML, JS được execute bởi web browser, ta có thể debug JS trực tiếp trên browser bằng cách mở chế độ deverloper tool, xem log JS trên browser ở chế độ console của browser.
 • Variable: dữ liệu Java là static type, JavaScript là dynamic type.
 • Method: định nghĩa method trong java là: access modifier returntype methodname(params). Còn Định nghĩa method trong JS: function methodname(params).
 • Object:

Tạo object trong Java ta cần class và contructor. Tạo object trong JS ta có thể tạo trực tiếp mà không cần định nghĩa cụ thể kiểu dữ liệu cho từng thuộc tính như sau:

         var person = {firstName:“Dung”, lastName:“Chau”}

Trong Java ta truy cập property của object thông qua phương thức get(), set()… Đối với JS thì mặc định các property là public và ta có thể truy cập trực tiếp bằng cú pháp person.firstName hoặc person[“firstName”].

 • Compare: trong Java ta sử dụng = = để so sánh dữ liệu theo value, và phương thức equal() để so sánh dữ liệu theo reference. Trong JS, dùng để so sánh dữ liệu theo value data type.

Tóm lại: Tuy có tên gọi gần giống nhau, nhưng Java và JavaScript có hoạt động khác nhau hoàn toàn.

Nếu bạn chưa hiểu sự khác nhau giữa Java và JavaScript hãy tham khảo thêm: Java và JavaScript: sự khác nhau giữa chúng.

Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ phân biệt được Java và JavaScript và đem đến những thông tin bổ ích giúp bạn hiểu thêm về Java và JavaScript. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *